MENU

Řízení dopravy pomocí umělé inteligence

Toyota navázala spolupráci se společností Alan Turing Institute, výsledkem jejich snažení má být nový způsob plánování měst a jejich řízení s cílem zvýšit plynulost provozu za použití řídicího systému nové generace, tedy „umělé inteligence“.

Inteligentní řízení provozu

Experti z obou společností si vytyčili následující cíle, kterých bude dosaženo díky testování různých scénářů:

  • Zavedení umělé inteligence do systémů kontroly světelné signalizace,
  • Vybudování platformy pro zpracování interaktivních dat pro potřeby monitorování a předvídání chování účastníků provozu,
  • Vytvoření nových systémů spolupráce pro operátory flotil a městských správ.

Provoz v městech se předvídá stále obtížněji

„Podle naší vize by měli lidé zodpovídající za územní plánování a správu měst disponovat systémem, který jim v reálném čase ukáže různé údaje a umožní jim provést analýzu fungování města. Systém by měl být založen na matematickém a počítačovém modelu a systémech strojového učení, díky nimž by mělo být možné testovat různé scénáře a pochopit, kdy a jak se mění vzory chování účastníků provozu,“ říká Alan Wilson, CEO a vedoucí výzkumného týmu z Turingova institutu.

„Vzhledem k novým technologiím a zpracování dat se hustota provozu může v současné době prudce měnit, a to během krátké doby. Chceme tak přispět ke zlepšení zdraví a mobility obyvatel měst, ale i ke zvýšení bezpečnosti a efektivity řízení provozu,“ dodává Alan Wilson.

„Hodně pozornosti se věnuje umělé inteligenci na palubě vozu. Pracujeme ale souběžně také na zavádění umělé inteligence do infrastruktury a na jejím využití při zpracování velkých databází měst a silnic,“ říká ředitel Toyota Mobility Foundation Ryan Klem.

Toyota Mobility Foundation (TMF)

Jedná se o organizaci, kterou Toyota založila roku 2014, pro podporu vývoje systémů mobility a eliminaci rozdílů v možnostech přepravy. TMF přínáší inovativní řešení, které zklidňují provoz v „nejdivočejších“ městech světa nebo přináší řešení na bázi vodíkové energie. Pro své výzkumy čerpá znalosti a informace z:

  • bezpečnosti,
  • životního prostředí,
  • vědy,
  • univerzit,
  • státních orgánů a organizací.

Zdroj: TCE Public Relations

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *