MENU

E-diesel aneb nafta z vody

Po kauze Dieselgate by se mohlo zdát, že motorová nafta nikdy nebude ekologickým palivem, ale jak můžeme vidět, Audi si to nemyslí. Už několik let se totiž zabývá vývojem technologie, která umožní výrobu nafty, za pomocí vody, vzduchu a elektrické energie. Auta, která budou spalovat právě tuto naftu, by měla být z hlediska produkce CO2 neutrální.

Společně s Audi na tomto projektu pracuje také společnost Sunfire, která se zabývá právě energetickými technologiemi a provozuje továrnu, kde je e-diesel vyráběn. Proces výroby funguje na principu Power to Liquid a využívá pro výrobu kapalného paliva, energie z obnovitelných zdrojů. Jediné potřebné suroviny jsou voda a oxid uhličitý (CO2). Oxid uhličitý je dodáván dvěma způsoby – z bioplynového zařízení a pomocí využití technologie Direct Air Capture (DAC), díky níž se získává přímo z okolního vzduchu. Tuto technologii vyvinula partnerská společnost Climeworks.Ředitel divize udržitelného rozvoje produktů Audi, Reiner Mangold vidí e-diesel a obecně paliva e-fuels od Audi jako důležitou součást, která doplňuje elektrickou mobilitu: „Při vývoji Audi e-diesel podporujeme další palivo na bázi CO2, které umožní mobilitu na dlouhé vzdálenosti prakticky bez jakéhokoliv vlivu na klima. Použití CO2 jako suroviny představuje příležitost nejen pro automobilový průmysl v Německu, ale také pro další odvětví a země.“

Výroba e-dieselu

Výroba ekologické nafty probíhá ve třech krocích. V prvním kroku jsou molekuly vodní páry rozštěpeny pomocí vysokoteplotní elektrolýzy na vodík a kyslík za využití energie z obnovitelných zdrojů. Tento proces, při kterém teplota překračuje 800 °C, je účinnější než konvenční metody štěpení vodní páry, mimo jiné taky díky možnosti rekuperaci tepla. Další výhodou vysokoteplotní elektrolýzy je, že může být použita dynamicky ke stabilizaci elektrizační soustavy v případě výkonových špiček obnovitelných zdrojů.

V dalších krocích je z oxidu uhličitého vytvořen oxid uhelnatý, který ve speciálních rektorech za zvýšeného tlaku a teploty reaguje s vodíkem. Výsledným produktem této reakce je syntetická kapalina z uhlovodíkových sloučenin s dlouhým řetězcem nazývaná „blue crude.“

Účinnost procesu od dodání elektrické energie až k výslednému produktu je poměrně vysoká a to 70%. Podobně jako klasická ropa, může být blue crude rafinována a tím se získá konečný produkt Audi e-diesel.

Výhody

Oproti klasické naftě je výhodou, že e-diesel neobsahuje žádnou síru a aromatické uhlovodíky, jeho spalování je tak mnohem šetrnější k životnímu prostředí. Jak již bylo zminěno, e-diesel je CO2 neutrální, což znamená, že k jeho výrobě je spotřebováno stejné množství, které se uvolní do atmosféry při jeho spalování. Navíc jeho vysoké cetanové číslo značí, že je snadno vznětlivý a dokonce vznětlivější než ostatní fosilní paliva. Laboratorní testy v Audi nyní prokázaly, že je vhodný buď pro míchání s klasickou naftou anebo může být využit samostatně v klasických dieselových motorech.Kdy se dočkáme?

Předpokládá se, že po zvýšení produkce bude „zelená“ nafta k dispozici za cenu kolem 1,5€ /l v závislosti na ceně energie z obnovitelných zdrojů. S těmito cenami bude e-diesel schopen konkurovat klasické naftě. Audi a Sunfire tvrdí, že jakmile obdrží první objednávky, jsou připraveni technologii vypustit na světlo světa.

Už během roku 2018 má být na světě první použitelná dávka nového paliva, nikoliv jen pár litrů jako prokázání pravdivosti teorie. Stále ale zbývá otázka jak na e-diesel budou reagovat citlivé palivové systémy moderních turbodieselových motorů. To vše ukáže čas, za nás dáváme Audi palec nahoru a držíme pěsti.

 

Written by:

Published on: 3.1.2018

Filled Under: Hlavní strana, Novinky

, , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *